Duyarlılık Eğitimi - T Grup Çalışması

Duyarlılık Eğitimi - T Grup Çalışması

AMAÇ

Başarılı bir sevk ve idareci olarak gerek işimizde gerek iş hayatımızın dışında uygun ilişkiler kurabilmek için sosyal maharete sahip olmamız ve duygusal bakımdan duyarlık kazanmamız gerekir. Bu arada davranışlarımızın başkaları üzerinde ne gibi etkiler yapacağını bilmemiz, başkalarının davranışlarının bizdeki etkilerini incelememiz gerekir.
Bu seminerde katılımcılarda;
Kendilerini ve başkalarını tanımaları
Üyelerin birbiri ile ilişki halinde olan bir grubun çalışmasını ve gelişmesini izlemeleri
İşletme organizasyonlarının amaca yönelmelerindeki beşeri etkenlerin dinamizmi ve davranış şekilleri hakkında bilgi edinmeleri
Sağlanacaktır.

İÇERİK

Nasıl bir işiniz var ?

 • Sorunlu bir işletmede mi çalışıyorsunuz?
 • Eğitici bir işletmede mi ?

Eğitici veya sorunlu olan işletme değil o işletmedeki bireylerdir.
Eğitici kişiler olmanın yolu özdeğere sahip olmadan geçer.
Kişinin kendini tanıması / farkına varması

 • Proaktif / reaktif kişi tanımı va ayrımı

İletişim kalıpları

 • Yalvarıcı
 • Suçlayıcı
 • Hesapçı
 • Dağınık
 • Akılcı – seviyeleyici

İletişimin temelindeki tutumlar
İşletmenizdeki sistem açık mı, kapalı mı ?
İşletme / departman haritası
Etkin dinleme yöntemleri
İşletme içi iletişim engelleri ile başa çıkma yolları

 • Galip – mağlup
 • Uzlaşma
 • Galip – galip yaklaşımlarına bakış

Temsil sistemlerinin farkına varılması (İnsanlardan belli bir şeyi düşünmeleri istendiğinde, kişiler kendilerine göre bir sistem kullanırlar. Buna temsil sistemleri denir. Zihnimizde dünyayı hangi duyumuzla temsil ettiğimizi kasteder.)
Kendi ve başkalarının metaprogramlarını – dünyayı algılayış modelleri – öğrenerek, neyi niçin yaptıklarının anlaşılması, karşımızdakini ikna etme ve motive etmede kullanılması
uygulamalar 

SÜRE

2 Gün

 

Bookmark and Share

Süre: 2 Gün

Fiyat: 1,00 ₺ + KDV

Katılımcının Kişisel Bilgileri

Something may have gone wrong

Firma Bilgileri

Firmanın Eğitim / İnsan Kaynakları Bölümü