Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Ölçme ve değerlendirme merkezi uygulamaları katılımcılanın güçlü yönlerini ve gelişime açık yönleri belirleyerek mevcut durumları doğrultusunda bireysel gelişim planlarının oluşturulmasına ışık tutar.

Değerlendirme Merkezi sürecimiz aşağıda yer alan şemada belirtildiği şekildedir. Çıkan veriler ışığı altında istediğiniz takdirde katılan adaylara geri bildirim seansları düzenlenebilir.