Psikoteknik Laboratuvarları Kurma

Psikoteknik Nedir?

 • Kişinin fizyolojik ve psikolojik niteliklerinin, fizyolojikve psikolojik testler aracılığı ile ölçülmesidir
 • İş gücünün verimli ve etkin çalışmasını, kişi uyumunu,işin uyumu ile çalışanların yeteneklerini karşılaştıran bilim dalıdır
 • İş psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik, psikoloji, mekanik, biyoloji ve tıp gibi bilim dallarının bazı bulgularına dayalı testler
 • yardımıyla, kişinin öz olarak veya gruba göre değerlenmesi yöntemidir.
 • Bu yöntem bireyleri ileriye dönük olarak inceler, bireyin uyumunu araştırır, Amaç bireyi elemek değil, yeteneklerini uygun bir işe yönlendirmektir.

Psikoteknik' 'in İşletmelerde Kullanım Alanları

 • İş kazalarını minimize etmede
 • Personel seçiminde
 • iş göreni işe yöneltmede
 • Çalışma süresince olabilecek psikolojik bozuklukların saptanmasında (Periyodik ve transfer muayenesi)
 • Terfi sistemlerinin düzenlenmesinde
 • Örgüt ilişkisinin düzenlenmesinde
 • Pirim sisteminde