Yönetici Koçluğu

Koçluk, kişilerin özel ve profesyonel hayatlarında istenilen sonuçları elde etmelerine yardım eden bir işbirliği sürecidir. Koçluk işlemi, kişilerin performansını arttırmak, öğrenmelerine derinlik ve hayatlarına kendi kaliteleriyle zenginlik katmaktır. Koçluk kişinin bugün nerede olduğuna, yarın ne yapmak ve nerede olmak istediğine odaklanır.

Koç;
Doğru iletişim becerileri ve doğru strateji sistematiği kullanarak çözüm odaklı yol göstericilik yapar.

Kişinin amaçlarına odaklanmasını ve planlarını uygulamaya geçirmesini sağlayacak sistemler geliştirir ve kişinin bu sistemleri uygulayabilmesi için gereken becerileri kazanmasına yönelik rehberlik yapar.

Gerçekte, yöneticinin delege edemeyeceği iki iş vardır : “Performans değerlendirme” ve “koçluk”. Koçluk için de, performans kriterlerinin belirlenmiş olması gerekir. Sanıldığı ve yaygın olarak uygulandığı gibi koçluk, hataları düzeltmek değil, performansı sürekli olarak geliştirme çabasıdır. Koçluk, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır.

Bu hizmetimizdeki Amaç: Şirketlerin takım yöneticilerine ve takım liderlerine, koçluk formasyonu kazandırmaktır. İşletme bünyesinde yönetim, satış, pazarlama, üretim vb. takımların yöneticilerine ileri düzey koçluk becerisi kazandırmayı hedefleyen eğitim ve koçluk seansları programıdır.