Danışmanlık Hizmetleri

İnsan kaynakları danışmanlığı kapsamında; gerçekleştirebilecek proje adımları aşağıda sıralanmıştır;

1. İşletme ve insan kaynakları stratejisi belirleme ve yerleştirme
2. İşe alma ve yerleştirme
3. Oryantasyon
4. Performans Yönetimi Sistemi
5. Eğitim ve geliştirme
6. Kariyer Planlama Modülünün Oluşturulması
7. Ödüllü Öneri Sisteminin Kurulması

Yönetim danışmanlığı kapsamında;

Literatüre göre Yönetim Danışmanlığı: "Firma organizasyonunda, yönetim sorumluluğu bulunmayan, danışmanlık beceri ve niteliklerine sahip örgüt dışı kişiler tarafından karmaşık sistem anlayışına dayanan, işletme problemlerinin belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve gerektiğinde uygulama desteğini içeren kişisel beceri ve yeteneklere dayanan hizmetlerdir."

proje adımları aşağıda sıralanmıştır;

1. Durum tespiti
2. SWOT analizi
3. Misyon ve vizyon çalışması
4. Değerlerin belirlenmesi
5. Stratejil plan ve hedeflerin oluşturulması
6. Kısa-orta ve uzun dönem hedeflerin tespiti
7. Değişim ve gelişimin içselleştirilmesi