Personel Seçme Yerleştirme

Psikoteknik yöntemle personel seçme sürecinde takip ettiğimiz adımlar :

I. Personel seçimi yaparken dikkat ettiğimiz ilk yön kişinin hangi işi yapmak, ne tür ilişkileri gerçekleştirmek üzere seçileceğinin kararlaştırılmasıdır.
II. Daha sonra bu işi yapmak için alınacak olan kişilerde ne tür özelliklerin aranılacağının kararlaştırılması
III. Son olarak da adaylardan gerekli özelliklere sahip olanların bulunması ve işe alınması gerekir.
Böyle bir çalışma için işletmeye özel bir seçim sistemi kurulacaktır.

  • Adayın başvuru formu doldurmasında yapılan ilk gözlem
  • Uygun olmayan adayların elenmesi için ilk mülakat
  • Kişinin işi ne kadar iyi yapabileceğini tespit için hazırlanmış iş testleri uygulaması

Personel seçiminde psikoteknik yöntemi kullanmamızın temel amacı;

  •  Bireyleri işe ve iş yerine uydurmak,
  • Adaylara yapabilecekleri en iyi işi yaptırmak,

Bireyin işe uyumu, işin gerektirdiği zihinsel ve bedensel yeteneklere sahip olması ve işe ilişkin bazı kişilik değişkenlerini taşıması ile mümkün olurken; işyerine uyumu, psikososyal yapısının işletmeye. ve çalışacağı departman ile uyum sağlaması ile mümkün olacaktır.

  • Seçim işlemini objektif hale getirmek,
  • İş ve çalışan dengesini sağlayacak bir değerlendirme yapmak,
  • İşlerin gelecekteki yapısına uyum gösterecek personelin bulunmasını gerçekleştirmek tir.

Referans kaynaklarını kontrol etme