Örgüt İçi İletişim ve Koordinasyon

Örgüt İçi İletişim ve Koordinasyon

İÇERİK

Ortak Hedefler

 • İşletme hedefini benimseme ve davranış ayarlama
 • Bireysel hedefleri işletme hedefine eşleştirme
 • İşbölümü içinde takım yaklaşımı ( işbölümü açısından sistemsel yaklaşım )

Etkili İletişim

 • Kurum içi / kurum dışı iletişim ve davranış
 • İşe dönük / şahsa dönük iletişim ve davranış
 • Moral / motivasyon / iş verimliliği açısından iletişim ve davranış

Bütünleşme ve birlikte kimlik geliştirme
Olumlu (Pozitif ) Davranış Geliştirme

 • Bireysellikten toplumsallaşma ve takımcı olmaya dönüşme
 • Problemlere ( işe dönük / kişisel ) pozitif yaklaşım ve çözüm teknikleri
 • Kişisel problemleri asgariye indirme ( kişilik ve kurumdan kaynaklanan )
 • Davranışın gücü hakkında bilgilendirme

Çift Yönlü İletişim

 • Birey / kurum içi iletişim
 • Birey / kurum dışı iletişim
 • Gruplar arası
 • Grupların özellikleri
 • Grupta roller ve rol çatışmaları
 • Grup yapısı ve iletişime olan etkisi

Ekip Performansını Artırma

 • Ekipte oluşabilecek pürüzler ve yok etme teknikleri
 • Amacın netleştirilmesi
 • Amaca uygun araçların hazırlanması ve sürekliliği ( alt yapı – donanım )
 • Bireysel performansı takıma taşıma teknikleri
 • Takıma aşamalı hareket kabiliyeti kazandırma ( hatasız hız arttırma, yavaşlatma, moral yaratma, kaygıları yok etme vb. )
 • Takım ruhu geliştirme

SÜRE

2 gün 

 

Bookmark and Share

Eğitim Tarihi: 01 Nisan 2013 - 02 Nisan 2013

Süre: 2 Gün

Fiyat: 1,00 ₺ + KDV

Katılımcının Kişisel Bilgileri

Something may have gone wrong

Firma Bilgileri

Firmanın Eğitim / İnsan Kaynakları Bölümü