İletişim Becerilerini Geliştirme

İletişim Becerilerini Geliştirme

İÇERİK

Proaktif/Reaktif Davranışlar
Savunucu /Açık İletişim
İletişim Nedir?
Etkin İletişim Süreci Nasıl İşler?
Dil - Dil Ötesi İletişim
Beden Dili ve Önemi
İletişim Neden Aksar?
Mesajın anlamını kaynakla ilgili değerlendirme de etkiler
Kelimelerin anlamı herkes için aynı değildir
Tutarsız işaretler
İletişim Engelleri ,
Kişilik Engelleri
Fizyolojik Engeller
Kelimeler
Şartlanmalar
Ara Kademeler
İletişim Engelleri İle Başa Çıkma
Mesajdaki Teknik Hataların İletişime Etkisi
Mesaj Nasıl Çarpıtılır
Sağlıklı İiletişim için Etkin Dinleme ve Empati Geliştirme
İletişimde Yapıcı Yöntem “Ben Mesajı”
Davranış Biçimleri
Olumsuz Duygularla Başaçıkmak
Etkin Dinleme
Özür Dileme
Anlayış Gösterme
Çözüm Bulma
Tolerans
İlgi Biçimleri
Konu ile ilgili kaset seyretmek
Uygulamalar

SÜRE

2 gün 

 

Bookmark and Share

Eğitim Tarihi: 01 Nisan 2013 - 02 Nisan 2013

Süre: 2 Gün

Fiyat: 1,00 ₺ + KDV

Katılımcının Kişisel Bilgileri

Something may have gone wrong

Firma Bilgileri

Firmanın Eğitim / İnsan Kaynakları Bölümü